regulamin

▼ Każdy użytkownik zaczynający grę, automatycznie akceptuje postanowienia regulaminu.

▼Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z przestrzegania zasad w nim zawartych.

▼ Serwer SEEDMC.PL w żaden sposób nie jest powiązany z MOJANG

▼ Na serwerze zabrania się używania i posiadania wszelkich programów ułatwiajacych rozgrywkę tzw. cheat'ów i wszelkiego rodzaju wspomagaczy.

▼ Na serwerze zabrania się używania multi kont w celu ominiecia kary.

▼ Zabrania się tworzenia mechanizmów powtarzalnych, zawierajacych observery/dużą ilość hopperów.

▼ Zabrania się proszenia administracji o różne przysługi.

▼ Zabrania się reklamowania na serwerze.

▼Zakazuje się handlu na serwerze inną walutą niż serwerową.

▼ Zakazuje się obrażania innych użytkowników serwera w tym życzenia śmierci.

▼ Zakazuje się rozmawiania/budowania o tematyce wulgarnym, erotycznym, obraźliwym, nazistowskim, ksenofobicznym oraz pochodne.

▼ Zabrania się wykorzystywania błędów serwera.

▼ Zakazuje sie nadmiernego spamowania, floodowania oraz nadużywania Caps-locka na chacie.

▼ Zabrania się rozpowszechniać nieprawdziwych informacji, danych osobowych, wizerunku itp.

▼ Zabrania się grifowania terenu wokół claima i endu.

▼ Zabrania się stawiać działek specjalnie utrudniających powiększenie terenu innym graczom.

▼ Zakaz ignorowania oraz utrudniania poleceń administratora.

▼ Zabrania się działania na szkodę serwera

Niniejszy Regulamin Usług określa zakres i sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną realizowanych w tym sklepie internetowym, prowadzonym przez Dawid Beben prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SOCIAL4U Dawid Beben wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 7712921237 REGON: 522912560

Serwis świadczy usługi wirtualnych dodatków do gry.

Płatności PaySafeCard, Przelew obsługiwane są przez: Spółkę Cashbill S.A., ul. Jana III Sobieskiego 2, 40-082 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000323297, NIP: 6292410801.

Kupujący zgadza się na uzyskanie dostępu do produktu cyfrowego już teraz oraz jest świadomy, że natychmiastowe skorzystanie z produktu oznacza utratę prawa do odstąpienia od umowy ze Sprzedającym oraz z jego Dostawcą.

Administracja nie odpowiada za błędnie wysłane SMS / PRZELEWY.

Administracja nie odpowiada za zakupione usługi z tytułu zablokowania dostępu do serwera

Reklamacje należy składać w przypadku braku otrzymania usługi poprzez email: [email protected]

Wszystkie konta, w tym także przedmioty oraz usługi mogą zostać utracone w przypadku zamknięcia projektu, ale zostaną wznowione w przypadku ponownego otwarcia.

Reklamacje należy składać w przypadku braku otrzymania usługi poprzez email: [email protected]